معرفی کتاب ها

کتاب مرجع NFT توکن های غیرمثلی

  در دنیای امروز که سرعت رشد تکنولوژی و تغییرات روندها به بالاترین سطح خود رسیده، لحظه‌ای غفلت در کسب آگاهی و مطالعه ابزارهای جدید موجب از دست دادن فرصت‌های طلایی و حتی خساراتی جبران‌ناپذیر می‌شود. تکنولوژی بلاک چین با ورود به عرصه، معادلات بسیاری را در حوزه امنیت، اقتصاد، مالکیت و کسب و کارها تغییر داد و همچنان در حال بازتعریف مفاهیم سنتی پیشین و رفع موانع و دغدغه‌ها در حوزه‌های مختلف است. یکی از ارزشمندترین مفاهیم خلق شده، رفع نگرانی از بابت مالکیت معنوی در فضای دیجیتال است. کاربران با هر شغل و از هر نوعی در دنیا مانند نقاشان، معماران، موسیقی‌دانان، دیجیتال آرتیست‌ها، گرافیست‌ها، انیماتورها، فیلم‌سازان، عکاسان، ورزشکاران، ایده‌پردازان و طراحان همواره با مشکلات زیر مواجه بوده‌اند: کپی شدن آثار و ناکارآمدی قوانین کپی‌رایت در پیش‌گیری از این موارد ضایعه فروش آثار تقلبی واسطه‌گری‌ها کاربران کسب و کارهای یاد شده عمدتا سهمی از آثار هنری خلق شده خود و یا بعضاً مالکیت معنوی آن‌ها را به جهت کسب درآمد از آثار هنری واگذار می‌کردند؛ یا قربانی اسکمرها در فضای دیجیتال شده و حاصل سال‌ها تلاش‌شان که مشتمل بر ایده و تکنیک کار بوده به سرقت می‌رفته است. بلاک‌چین با ایجاد توکن‌های غیرمثلی یا NFT باعث شده این مشکلات رفع شوند. این کتاب به زبان ساده و به صورت گام‌به‌گام به معرفی و آموزش مفاهیم و تکنیک‌های استفاده از این امکان جدید به جهت رفع نیاز جوامع مرتبط می‌پردازد.   جهت خرید کتاب فرم زیر را تکمیل فرمایید ...

خلاقيت قرضي

مقدمه من مشاور يك شركت ليزينگ هستم و استخدام  شدهام تاايده هاي جديدي خلق كنم، اما مشكل اينجاست كه تمامايد ههايم تكرار روزهاي خوش گذشته است؛ هيچ چيزجديدي به ذهنم  نميرسد. همكارانم مرا "مرد ايده" خطابمي كنند ولي اكنون هر وقت كه به يك ايده ي جديد فكرمي كنم ناخودآگاه شركت "سرمايه ي ترجيحي" را به يادمي آورم. افكارم مانند افكار بيلي حالت تكراري پيدا كرده ودر حالي كه در گذشته گير افتاده ام،  نميتوانم از ژرف دره اي از افكار مختلف فرار كنم. به ايده هاي نو نياز دارم.  حريصانه شروع كردم به خواندن؛ اندك پولي هم كهداشتم خرج كتاب مي شد. در هفته بيش از دو كتابمي خواندم؛ كتاب هايي در مورد خلاقيت و نوآوري،كتابهاي روانشناسي، فلسفه، تجارت، علوم، و حتيزيس تشناسي؛ هر كتابي كه فكر مي كردم مي تواند ايده هايجديدي به من بدهد. چند سال بعد از ورشكستگي، از آپارتمان  تكخواب هام در تمپ بيرون زدم و يك كار كاملاً جديد و متفاوت پيداكردم؛ يك شركت مشاوره ي كوچك به نام "گروه بازاريابي كرد" تأسيس كردم كه برگرفته از نام خانوادگي مادرم و نام وسط خودم است. شروع كردم به  ارائهي برنامه هاي بازاريابي جديد براي  شركتهاي كوچك و متوسط و حتي شركت هاي خيلي بزرگ.  در ظرف يك سال، فرصت مشاوره دادن به برجس تهترين شركت نرم افزار در سيليكون ولي را پيدا كردم. ايده هاي بازاريابي  خلاقانهي من  بهطور چشمگيري باعث افزايش 50 ميليون دلاري درآمد و افزايش نرخ رشد اين شركت شد. اين  ايدهها به قدري ساده و واضح بودند كه مدير شركت بعضي  وقتها...

رازهاي نوآوري استيو جابز

مقدمه توماس فريدمن، روزنامه نگار نيويورك تايمز، با اشاره بهاستيو جابز در  نامهي سرگش ادهاي به اوباما، رئيس جمهورايالات متحده، وي را براي فراهم آوردن مو قعيتهايي برايتربيت افرادي همچون استيو جابز به چالش كشيد؛ لازم استدر  ميليونها كودك آمريكايي و نه فقط در نوابغ، دوبارههيجان نوآوري و كارآفريني را به وجود آوريم. فريدمنچنين استدلال مي كند كه اگر شغل هاي خوب بيشتريمي خواهيم، همه مردم بايد براي بهتر ساختن محيطي كه درآن نوآوري مورد تشويق قرار گرفته و اج ازهي شكوفاييپيدا  ميكند، تلاش بيشتري انجام دهند. به طور خلاصه، اينكشور به افراد بيشتري همانند استيو جابز، بن يانگذار و مديرارشد شركت اپل نياز دارد. پس از تلاش هاي فراوان، شركتاپل، در سال 2010 با تحولي كه توسط آي فون - يكي ازوسايل داراي بالاترين  درجهي نوآوري در  دههي اخير - به وجود آورد، از مايكروسافت پيشي گرفت و به سودآورترينشركت جهان در  زمينهي تكنولوژي تبديل شد. اين برايهمه شركت ها، دستاورد فوق العاده اي است و براي شركتيكه كار خود را از يك اتاق خالي بلااستفاده آغاز كرد،اهميت ويژه اي دارد. آمريكا در آستانه ي ورود به دومين دهه ي هزاره ي جديد، با مشكلات فرواني روبه روست؛ ميليون ها نفر بيكار شده يا  خانهي خود را از دست  دادهاند و در بيشتر موارد، با هر دو مشكل روبه رو هستند. از هر شش نفر آمريكايي، يك نفر از باقيمانده ي غذاها تغذيه مي كند،  سيستم آموزشي به تغييرات عمده نيازمند است و  شركتهاي تجاري در گوشه و كنار كشور، با ورشكستگي دست و پنچه نرم مي كنند. "ده...

درامدی بر رايانش ابري و كاربرد آن در سازمان

كتاب حاضر، اولين ثمر بخش پل دانش شركت متاكومي باشد كه سعي در معرفي »رايانش ابري« و كاربرد آن در سازمان دارد؛ فناوري كه پس از ظهور كامپيوترهاي شخصي و شكل گرفتن اينترنت، موج فناوري بعدي محسوب مي شود كه - حتي در مقياس بزرگ تر از امواج قبلي - در حال درنورديدن دنياست؛ نه تنها عرصه صنعتIT  را دگرگون نموده است، كه بر ساير ابعاد و جوانب زندگي ما نيز تأثيرات قابل توجهي خواهد داشت.  مقدمه و ساختار كتاب  تقريباً هر ده سال، دنياي IT شاهد شكوفايي فناوري است كه حداقل بخشي از اين صنعت را دستخوش تغييرات اساسي م يكند؛ ظهور و گسترش كامپيوترهاي شخصي ياPC ها و اينترنت، بزرگترين اين موارد در 50 سال گذشته بوده است كه همچون موجي دنيا را درنورديده و تمام ابعاد و جوانبجوامع بشري را تحت تأثير قرار داده است. در اواخر اوليندهه قرن 21، شاهد توسعه و گسترش بسيار سريع Cloud Computing يا »رايانش ابري« بوده ايم؛ فناوري كه به طوركلي مدل متفاوتي براي رايانش ارائه  ميكند. گاهي به اشتباه، از تركيب »محاسبات ابري« به عنوان معادل Cloud Computing استفاده  ميشود.  عليرغم چالش هاي بسيار مهم، اين فناوري به سرعت در حال رشد و توسعه است؛ شركت هاي بزرگي در حوزه IT همچون گوگل، مايكروسافت، هيولت پاكارد، IBM، دل، VMware، و آمازون سرمايه گ ذاريهاي عظيمي در اين زمينه انجام داده اند و هر روز هم شركت هاي بيشتري به اين عرصه روي  ميآورند. با همكاري بسياري از اين  شركتها و د انشگاِههاي بزرگي همچون دانشگاه بركلي، MIT، دانشگاه ييل، دانشگاه پرينستون، دانشگاه...